1. La Prehistòria

Imatge portada: Cova de Lascaux (França).

Presentació diapositives

Descarrega les activitats del tema clicant ací. 

Índex

 • Introducció a la Prehistòria.
 • Els nostres primers avantpassats. El procés d’hominització
 • Paleolític. Les societats caçadores-recolectores
 • Neolític. Les societats agrícoles i ramaderes
 • L’Edat dels metalls. Els primers metal·lúrgics
 • Les construccions megalítiques
 • L’art i la cultura de la Prehistòria
 • La Prehistòria a la nostra terra

La etnografia i la prehistòria han demostrat que des del moment en que la pròpia espècie humana comença a desenvolupar els primers comportaments simbòlics, els humans es qüestionaren els seus orígens. L’interés pel passat i pels objectes antics ha donat pas als estudis històrics, però també a altres interdisciplinaris, així com arqueològics per a esclarir respostes.

1. INTRODUCCIÓ A LA PREHISTÒRIA

 • Qüestionari oral.

La Prehistòria abraça un període de temps que comença amb l’origen de l’espècie humana, ara fa més de dos milions d’anys, i s’estén fins a l’aparició de l’escriptura (3500 a.C.). No hi ha testimonis escrits de l’activitat humana durant aquest període de temps tan llarg, només testimonis arqueològics. Aquesta llarga etapa es divideix en tres grans períodes: Paleolític, Neolític i Edat dels Metalls.

2. ELS NOSTRES PRIMERS AVANTPASSATS. EL PROCÉS D’HOMINITZACIÓ. 

L’ésser humà és la conseqüència d’un llarg procés evolutiu denominat hominització. L’espècie a la que pertanyen els éssers humans, Homo sapiens, forma part de l’ordre dels primats, el qual pertany a la classe dels mamífers. La seua presència se situa entre els 70 i 65 milions d’anys (finals del cretàcic).

Els homínids presenten unes característiques comunes: locomoció bípeda, és a dir, que es desplacen fonamentalment sobre les seues extremitats posteriors. Aquest tret en el sistema de locomoció pot considerar-se com la causa inicial d’una sèrie de transformacions que finalment han acabat diferenciant als humans: comportament tecnològic (instrumental), hàbits alimentaris i augment de la intel·ligència entre altres. 

Lecciones de Historia

Per a entendre millor el procés d’hominització, visualitza el següent vídeo.

Activitat 1. Visualitza el següent vídeo i extrau les teues pròpies conclusions sobre el procés d’hominització.

Activitat 2. A partir de la informació extreta del vídeo anterior, elabora l’arbre genealògic i lingüístic de la teua família. D’una banda, hauràs d’assenyalar qui són els teus familiars, anotant el seu nom i cognoms complets i any de naixement. Per altra banda, hauràs d’assenyalar quines són les llengües que parla cadascun dels teus familiars, i ressaltar quina és la seua llengua materna. 

Activitat 3. Elabora una taula al teu quadern, i completa-la  amb les característiques dels principals homínids.

HOMÍNID CRONOLOGIA CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES IMPORTÀNCIA TROBALLA IMORTANT
Australopithecus

(afaresis/ africanus)

Lucy (Afarensis)
Homo habilis
Homo erectus
Homo neanderthalensis
Homo sapiens

Amb tot, recorda que els nostres avantpassats més destacats són:

 • Australopithecus afarensis.
 • Australopithecus Africanus.
 • Paranthropus Boisei.
 • Homo habilis.
 • Homo Georgicus.
 • Homo Ergaster.
 • Homo antecessor.
 • Homo heidelbergensis.
 • Homo Rodhesiensis.
 • Homo Neanderthalensis.
 • Homo Sapiens.

Debat. I tu, ets creacionista o evolucionista? (Activitat extreta del llibre de Geografia i Història de 1r d’ESO de Cristina Ruiz Mañez).

A partir del que has aprés a classe i l’article que se t’ha repartit, hauràs de redactar els teus propis arguments per a participar en el debat sobre les teories explicades.


 • Coneixes d’altres espècies que cooperen? Quines? Per què creus que cooperen?
 • Ets cooperatiu/va o competitiu/va? Quina és la millor opció per a tu? Per què?
 • Estàs d’acord o en desacord amb el fet que som similars als ximpanzés? Per què?

VOCABULARI. Bipedisme, hominització, capacitat cranial.

TREBALLEM AMB UN MAPA.

 • Mapa físic: Desert d’Afar (Etiòpia), Rift Valley.
 • Mapa polític: Etiòpia, Txad.

3. EL PALEOLÍTIC. LES SOCIETATS CAÇADORES-RECOLECTORES

Activitat 4.Completa la següent taula sobre les característiques de la vida en el Paleolític:

PALEOLÍTIC
Característiques
Economia
Hàbitat i habitatge
Utillatge (útils)
Art

AMPLIACIÓ 1. Dibuixa al teu quadern útils paleolítics i explica la seua funció.

VOCABULARI. Útils de sílex, bifaç, nómada. 

4. L’ART PALEOLÍTIC

Activitat 6 pàgina 173. Fonts secundàries. Pintures amb segell femení. 

AMPLIACIÓ 2. Visualitza la pel·lícula Altamira (Hugh Hudson, 2016), i contesta les següents preguntes:


https://www.rtve.es/alacarta/videos/somos-cine/somos-cine-altamira/5621023/


 • Com i quan es va descobrir la cova?
 • En quina data es va obrir la cova al públic?
 • Quin tipus de pintures apareixen al jaciment i quina és la seua cronologia?
 • Què representen les pintures? Pots afegir alguna fotografia.l
 • Per què l’Esglèsia no volia acceptar l’autoria de les pìntures?

Activitat 5. Cerca informació sobre alguna obra d’art moble o immoble prehistòric, i fes una entrada en la següent Padlet.

Made with Padlet

VOCABULARI. Art rupestre, art moble, art immoble.


5. EL NEOLÍTIC. LES SOCIETATS AGRÍCOLES I RAMADERES

Activitat 6. Completa la següent taula sobre les característiques de la vida en el Neolític:

NEOLÍTIC
Característiques
Economia
Hàbitat i habitatge
Utillatge (útils)
Art

Activitat 2 pàgina 161 del llibre.

Activitat 3 pàgina 161 del llibre. 

Activitat 7. Descriu els següent objectes seguint les pautes dels textos descriptius que has treballat en la matèria de Valencià. 

img_133181

VOCABULARI. Sedentarisme, pedra polida, arada, sitja.

6. L’EDAT DELS METALLS. ELS PRIMERS METAL·LÚRGICS

Activitat 8. Completa la següent taula sobre les característiques de la vida en el Neolític: (BASA’T EN LA TAULA DEL DOSSIER)

EDAT DELS METALLS
Característiques
Economia
Hàbitat i habitatge
Utillatge (útils)
Art

Activitat 9. Completa la següent taula sobre els diferents tipus de metalls que apareixen a partir del 5000 aC. 

METALL CRONOLOGIA UTILITAT LLOC D’APARICIÓ
BRONZE
COURE 
FERRO

Activitat 2 pàgina 163 del llibre.

VOCABULARI. Comerç, bescanvi, metal·lúrgia.

7. LES CONSTRUCCIONS MEGALÍTIQUES

Activitat 4 pàgina 167 del llibre.

Activitat 10. Subratlla l’hiperònim de cada sèrie.

 • Menhir, cromlech, dolmen, megàlit.
 • Aixada, estri, molí de mà, corbella.
 • Bifaç, punta de fletxa, percutor, instruments paleolítics. 

Activitat 11Cerca informació sobre algun dels següents jaciments megalítics i elabora una fitxa informativa seguint el següent esquema:

Esquema a seguir:

 • Nom del jaciment.
 • Localització geogràfica (on es troba). FOTO
 • Cronologia.
 • Tipus de megàlit.
 • Quan es va descobrir.
 • Característiques.
 • Per a què s’utilitzava.
 • Importància que té.

Jaciments:

 • Stonehenge.
 • Alineacions de Carnac (França). 
 • Table de Marchands.
 • Menhir de Kergadiou (Bretanya, França).
 • Dolmen de Menga (Antequera, Màlaga).
 • Table des Marchands (Locmariaquer, França)

VOCABULARI. Megalitisme. dolmen, cromlec, menhir.

8. LA PREHISTÒRIA A LES NOSTRES TERRES

Activitat 12. Elabora un pòster amb l’aplicació Canva sobre alguns dels següents jaciments arqueològics:

 1. Cova de l’Aranya (Bicorp).
 2. Barranc de la Valltorta (Tírig).
 3. Cova de Bolomor (Tavernes de la Valldigna).
 4. Cova del Parpalló (Gandia).
 5. Pintures rupestres de Benirrama (Benirrama)
 6. Cova Negra (Xàtiva).
 7. Pla de Petracos (Castell de Castells).

Per a acabar….

 • Completa el teu mapa físic d’Àfrica amb els accidents geogràfics que tens en el full annex 1.  
 • Completa el teu mapa polític d’Àfrica amb els països d’Àfrica que tens en l’annex 2. 
 • Completa el vocabulari de la unitat. 
 • ELS MAPES S’ENTREGARAN EN LA UNITAT 2. 

Apunts

 • Resum de la unitat per Buxaweb. enllaç
 • Mapa evolució humana. enllaç
 • Mapa agricultura neolític. enllaç

Altres recursos

 • Webquest. L’art rupestre. enllaç

Vídeos

 • Hominització. La odisea de la especie. enllaç
 • Hominització. Evolució del rostre dels homnínids. enllaç
 • Hominització. Evolució del poblament humà, per American Natural History Museum. enllaç
 • Hominització. Museu de l’Evolució Humana d’Atapuerca.enllaç
 • Visita Atapuerca, de la Fundación Atapuerca. enllaç
 • Jaciment d’Atapuerca. Visita als jaciments de la Serra d’Atapuerca, de la Fundació Iberdrola. enllaç
 • Art rupestre. Cova d’Altamira, per Museo de Altamira. enllaç
 • Art rupestre. Grotte Cosquer. enllaç
 • Art rupestre. Cova de El Castillo (Cantàbria). enllaç
 • Art rupestre. Cova de Lascaux (França), visita virtual. enllaç
 • Art rupestre. Reportatge sobre la Cova de Lascaux (França). enllaç
 • Art rupestre. Cova de Chauvet, de la BBC. enllaç
 • Megalitisme. Jaciment de Newgrange (Irlanda), per National Geographic (anglés). enllaç
 • Megalitisme. Jaciment de Stonehenge (Anglaterra), per Canal Historia. enllaç
 • Megalitisme. Jaciment de Stonehenge (Anglaterra), per Rafael Carrasco Arte. enllaç

Documentals i pel·lícules

 • Documental. “España prehistórica”, per Documentalia. Analitza el procés d’hominització des del el seu origen en Àfrica, fins a Atapuerca (Espanya); a més, compta amb prestigiosos científics, com Juan Luís Arsuaga. enllaç 
 • Documental. “El inicio de los tiempos”, de la serie Memoria de España de RTVE. enllaç
 • Documental. “Desextinción”, de la Fundació Atapuerca, i que compta amb la participació d’Eduald Carbonell (paleontòleg, arqueòleg i antropòleg del jaciment d’Atapuerca). enllaç
 • Documental. “El Amanecer del Hombre. El Neolítico” (Jacques Malaterre, 2007). enllaç
 • Documental. “En busca del primer europeo“, 2012. enllaç
 • Documental. “La odisea de la especie. Los orígenes de la evolución humana“ (Jacques Malaterre, 2003).  enllaç youtube – enllaç vimeo
 • Documental. “Ape Man. Historia de la evolución humana“, capítol 4 “El cuerpo”, de la BBC (2000). enllaç
 • Documental. “El origen del hombre y su evolución”, Discovery Channel (2003). enllaç 1  – enllaç 2
 • Documental. “Charles Darwin i l’arbre de la vida”, molt bo, BBC, 2009, amb qüestionari, enllaç a Historiata
 • Docuemental. “La evolución de las especies“.  enllaç
 • Pel·lícula. Altamira (Hugh Hudson, 2016). enllaç al tràiler
 • Pel·lícula. En busca del fuego (Jean Jaques Annaud, 1981). enllaç al tràiler
 • Pel·lícula. El clan del oso cavernario (1985). enllaç al tràiler
 • Pel·lícules. Ice Age (tota la saga). enllaç

Lectures 

Articles

 • “Ötzi, el hombre de hielo rescatado en las cumbres alpinas”, de National Geographic. enllaç
 • “5 cosas que no sabías de Ötzi, el hombre de hielo”, per National Geographic. enllaç

Llibres

 • El clan del oso cavernario, Jean Marie Auel (1980).
 • Un viaje por la Prehistoria, Jose María Bermúdez de Castro (2013).
 • L’aventura de la vida, Eudald Carbonell i Pilarí Bayes (2016).

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Crea un lloc web gratuït o un blog a Wordpress.com.

Up ↑

WordPress.com en Español

Blog de Noticias de la Comunidad WordPress.com

%d bloggers like this: